Dzimtas partija

18. augusts, 2007

Nu tad pavērs savu stariņu uz Valsts Domes deputātiem, lai viņi pieņem tādu likumu.
Es nevarēšu līdz viņiem izlauzties. Viņi ir ikdienas rūpju nomākti. Viņiem daudz lēmumu nākas pieņemt un nav laika domāt. Un nav jau nekādas jēgas celt viņu apziņu. Viņiem būs grūti apjaust un saskatīt visu realitāti. Viņiem neļaus pieņemt pareizākus lēmumus par tiem, kuri tagad tiek pieņemti.
Kas gan var to neļaut valdībai un prezidentam?
Jūs. Masa. Vairākums. Pareizos lēmumus jūs nosauksiet par nepopulāriem līdzekļiem.
Jā, pareizi. Pie mums ir demokrātija. Vissvarīgākie lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Vairākumam vienmēr ir taisnība.
Visaugstāko apziņas līmeni vienmēr ir sasnieguši atsevišķi cilvēki, bet vairākums viņus ir panācis tikai pēc kāda laika.
(2. grāmata 54., 55. lpp.)

Jūs runājāt par partiju. Arī lasītāji par to jau sen runā. Taču daži iesaka Anastasiju, viņas idejas grāmatas statūtos nepieminēt. Lai reģistrācija noritētu bez kavēkļiem.
Sirmais vīrs, atbalstījies uz sava tēva ceļa spieķa, stāvēja manā priekšā un klusēja. Viņš ne jau vienkārši klusēja, bet cieši vērās manī, it kā redzētu pirmo reizi. Viņa skatiens bija ne visai laipns, drīzāk jau kritisks.
Un, kad vectēvs pēc garas pauzes ierunājās, viņa balsī bija jūtams nievājošs tonis:
Tu runā par reģistrāciju. Tātad esi nācis prasīt padomu? Nodot vai nenodot?
Kāds tam sakars ar nodevību? Es atnācu pēc padoma kā rīkoties, lai partijas reģistrācija noritētu bez aizķeršanās.
Reģistrācija taču nav pašmērķis, un arī partija nav pašmērķis. Tu saki – bez idejām, bez pieminēšanas, bet kā gan cilvēki zinās, ka tā ir viņu dzimtā partija? Nevis merkantilu nodevēju partija? Tev tiek piedāvāts veidot kaut kādu bezjēdzīgu formējumu – bez pamata, bez idejas, bez simboliem, kuru izmantošana nosaka līdera lomas iegūšanu uz mūžīgiem laikiem.(..)
Es tikai gribēju uzzināt, kādus principus jūs ieteiktu izmantot, veidojot partijas struktūru, izvirzot tās mērķus un uzdevumus?(..)
Vai tiešām tu, Vladimir, nesaproti, ka visām atbildēm uz šiem jautājumiem jārodas tevī pašā un katrā cilvēkā, kurš kopā ar tevi nolems veidot šo struktūru? Es, protams, varu pateikt tev priekšā. Taču rīt tev kaut ko ieteiks kāds cits, pēc tam vēl kāds, un jūs nevis darbosieties, bet tikai uzklausīsiet ieteikumus. Iet pa labi, pēc tam pa kreisi, pagājuši uz priekšu, atkal griezīsieties atpakaļ vai arī prāta kūtruma dēļ mīņāsieties pa apli.
(8. grāmata 2. daļa 6. lpp.)

„Dzimtās partijas” mērķim un uzdevumam jābūt radīt apstākļus, lai ģimenēs atgrieztos Mīlestības enerģija. Jāatjauno rituāli un svētki, kuri palīdzētu atrast savu otro pusīti.
Ko? – es atkal pagriezos pret veco vīru. – Mīlestību? Ģimenē? Es saprotu, ka jūs negribat ar mani runāt par nozīmīgām lietām. Bet kāpēc gan par mani būtu jāņirgājas?
Es neņirgājos, Vladimir. Tu to nespēj saprast: kamēr pats neiemācīsies domāt, būs nepieciešami gadi, lai tev kaut ko ieskaidrotu.
Ieskaidrotu? Vai jūs vispār zināt, kādus mērķus un uzdevumus visā pasaulē partijas ieraksta savos statūtos?
Aptuveni zinu.
Tad pasakiet, ja zināt, pasakiet.
Tās apgalvo, ka celšot visu ļaužu labklājību, cilvēkiem būšot vairāk brīvības.
Tieši tā un konkrēti: attīstīs rūpniecību, nodrošinās ar dzīvokļiem, novērsīs inflāciju.
Pilnīgas muļķības, – nopurpināja vecais vīrs.
Muļķības? Jā, tās būs muļķības, ja es pēc jūsu ieteikuma, partijas statūtos iekļaušu punktu: „Partija risinās jautājumu, kā katram cilvēkam atrast savu pusīti.”
Un vēl pievieno: „Partija atdos tautai dzīvesveidu un rituālus, kas palīdzēs ģimenē mūžīgi saglabāt mīlestību.”
Ko? Jūs… Gribat padarīt mani par apsmieklu cilvēku acīs? Ar šiem jautājumiem, ar visādu pusīšu meklēšanu nodarbojas iepazīšanās aģentūras. Tā ir šo aģentūru komercdarbība. Ar tādiem mērķiem un uzdevumiem tiks radīta nevis partija, bet gan šāda iepazīšanās aģentūra. Mīlestība ģimenē – tā ir ģimenes pašas lieta, un nevienam, nevienai partijai nav tiesību iejaukties ģimenes lietās. Tā nav valsts darīšana.
Bet vai tad valsti neveido ģimenes? Vai ģimenes nav jebkuras valsts pamats?
Ir, ir, un valstij jāceļ ģimeņu un atsevišķu pilsoņu labklājība.
Un paaugstinot labklājību valstī, daudzās ģimenēs atgriezīsies mīlestība?
Nezinu. Bet ir taču pieņemts uzskatīt, ka visām valstī jārūpējas par savu pilsoņu labklājību.
Vladimir, iedziļinies vārda „labklājība” jēgā. Pacenties mierīgi izprast to. Tagad es izrunāšu šo vārdu nedaudz citādi: labi klājas. Vai arī: labklājības stāvoklis. Padomā – un tu sapratīsi: tikai mīlestība spēj pacelt jebkuru cilvēku līdz augstākās labklājības stāvoklim. Ne nauda, ne pilis, bet gan mīlestība – jūtas, kuras Radītājs dāvājis cilvēkam.
Mīlestība – tā ir kosmiska būtība. Dzīva, domājoša ar augstu intelektu. Tā ir varena, ne jau velti Dievs par to sajūsminājās un cilvēkam šo milzīgo enerģiju dāvāja. Mīlestību jācenšas saprast, nevajag kautrēties tai veltīt uzmanību arī valsts līmenī.
Un valsts, kuru veido daudzas ģimenes, kas mīlestībā rada bērnus, Mīlestībai rada telpu, necietīs no inflācijas un noziedzības. Tādai valstij nevajadzēs cīnīties ar netikumiem: tie paši izzudīs no sabiedrības dzīves. Un visi viltīgi prātojušie pravieši apklusīs. Neapdomības un nezināšanas dēļ viņi svarīgāko nepieminēja, bet novirzīja cilvēkus no galvenā turp, kur nav mīlestības.(..)
Un partiju mācies piesaistīt Radīšanas Mīlestībai.
(8. grāmata 2. daļa 8. – 10. lpp.)

Advertisements

Kāpēc notiek katastrofas

18. augusts, 2007

Kā novērst katastrofu?

– Tātad tu sauci Viņu, lai tevī rastos atbilde kā un ko teikt cilvēkiem, lai novērstu planētas katastrofu?
– Aptuveni tā.
Vai tu neesi dzirdējis sakām, ka smēķēt ir slikti, ka lietot alkoholu ir slikti? Par to runā dažādi avoti, arī jūsu ārsti, bet tu tomēr turpini to darīt. Turpini, lai gan pašsajūta pasliktinās, pat sāpes tevi, tāpat kā daudzus citus, neattur no šiem kaitīgajiem ieradumiem.
Nedrīkst cilvēku vienīgi baidīt ar planetāru katastrofu, nedrīkst vainot patiesības nepieņēmējus. Visiem, kas sniedz šo patiesību, jāmeklē pilnīgākas izskaidrošanas metodes.
(2. grāmata 44.; 45. lpp.)

– Kas konkrēti šobrīd jādara cilvēkiem, lai rastos atbilde?
– Būtu labi, ja noteiktā stundā pamostos daudzi cilvēki. Piemēram, sešos no rīta. Padomātu par ko labu, nav svarīgi, par ko konkrēti. Svarīgi, lai domas būtu gaišas. Var domāt par bērniem, par tiem, kurus mīlam. Padomāt par to, kā panākt, lai visiem būtu labi. Kaut vai piecpadsmit minūtes tā domāt. Jo vairāk cilvēku tā rīkosies, jo ātrāk radīsies atbilde. Joslu laiks uz Zemes ir dažāds, jo tā griežas, bet tēli, ko radīs šo cilvēku gaišās domas, saplūdīs vienotā, spilgtā un piesātinātā apziņas tēlā.
(2. grāmata 47. lpp.)

– Redzi, Vladimir, Dieva būtība nav meklējama Viņa miesiskā izpausmē. Viņš nevar no debesīm visiem saukt kā dzīvot. Bet Viņš vēlas, lai visiem būtu labi, tāpēc sūta pie mums savus dēlus – cilvēkus, kuru saprātā un dvēselē lielākā vai mazākā mērā varējis iekļūt. Viņa dēla tad iet un runā ar citiem cilvēkiem, dažādās valodās runā. Dažkārt ar vārdiem, dažkārt ar gleznu vai mūzikas palīdzību. Gadās, ka viņus uzklausa, gadās, ka dzen projām un nogalina. Kā, piemēram, Jēzu Kristu. Un Dievs atkal sūta savus Dēlus. Bet vienmēr ir tā, ka viņos ieklausās tikai daži cilvēki. Citi neuztver un pārkāpj laimīgas eksistēšanas likumus.
– Skaidrs. Un par to Dievs sodīs cilvēci ar planetāru katastrofu un pastaro tiesu?
– Dievs nevienu nesoda, un katastrofa Viņam nav vajadzīga. Dievs – tā ir mīlestība. No sākta gala viss tā ir izplānots. Radīts. Kad cilvēce nonāk līdz kādai noteiktai robežai savā patiesības būtības neizpratnē, kad tumšās sākotnes, kas izpaužas cilvēkā ir sasniegušas kritisko robežu, tad, lai nenotiktu pilnīga pašiznīcināšanās, notiek planetāra katastrofa, kas paņem daudzu cilvēku dzīvības, iznīcinot postošo, mākslīgi radīto dzīvības nodrošinājuma sistēmu. Katastrofa ir mācību stunda tiem, kas palikuši dzīvi. Kādu laiku cilvēce dzīvo kā drausmīgā ellē. Bet tā pati šo elli ir radījusi. Tieši tie, kas palikuši dzīvi, nokļūst ellē. Pēc tam viņu bērni kādu laiku dzīvo kā pirmsākumos un nokļūst līdz punktam, par kuru var teikt – paradīze. Pēc tam atkal seko novirzes un viss sākas no jauna. Tā turpinās miljardiem gadu pēc Zemes laika rēķiniem.
– Ja jau viss tik nenovēršami atkārtojas miljardiem gadu, tad ko tu gribēji?
– Gribēju uzzināt kādā veidā, ar kā palīdzību vēl bez katastrofas varētu cilvēkus pie prāta. Saproti, es secināju, ka katastrofas notiek ne vien Patiesības neizpratēju dēļ, bet arī tāpēc, ka tās izskaidrošanas metode nav pietiekami efektīva. Es lūdzu viņu atrast efektīvāku metodi. Un atklāt to man vai kādam citam. Nav svarīgi – kam. Galvenais, lai būtu un darbotos.(..)
– Tātad tu sauci Viņu, lai tevī rastos atbilde, kā un ko teikt cilvēkiem, lai novērstu planētas katastrofu?
– Saproti, kaut arī Zeme ir liela, tā ir ļoti, ļoti jūtīga. Arī tu esi liels salīdzinājumā ar odiņu, bet tomēr sajūti tā pieskārienu. Arī Zeme visu jūt. Kad to klāj ar betonu un asfaltu, kad izcērt un dedzina uz tās augošos mežus, kad rakņājās tās dzīlēs un kaisa tajā pulveri, ko saucat par minerālmēsliem. Zemei sāp, bet tā tomēr mīl cilvēkus – tāpat kā māte mīl savus bērnus. Un cenšas savākt savās dzīlēs cilvēku ļaunumu. Vienīgi tad, kad vairs nepietiek spēka to saturēt sevī, ļaunums izlaužas uz āru kā vulkānu izvirdumi vai zemestrīces. Zemei vajadzīga palīdzība. Spēkus tai dod mīļums un saudzīga izturēšanās. Zeme ir liela, bet tā ir visjūtīgākā. Un tā sajūt, ja tai ar glāstu pieskaras kaut viena cilvēka roka. Ai, kā Zeme izjūt un gaida šo pieskārienu!
(2. grāmata 53. lpp.)


Jau šodien katrs var celt māju

18. augusts, 2007

– Bet galvenais, Vladimir, ir tas, ka arī šodien katrs var celt māju. Sevī Dievu just un dzīvot paradīzē. Tikai viens mirklis šķir uz Zemes dzīvojošos cilvēkus no paradīzes. Apjausma ir katrā cilvēkā. Ja postulāti netraucē apjausmai, tad…
(4. grāmata 147. lpp.)
Žogs :
No kā tu celsi savu sētu?
No kā? Skaidrs, ka no dēļiem. Nē, pagaidi. No dēļiem var sanākt padārgi. Sākumā jāizrok stabi un jāapvelk zemes gabalam visapkārt dzeloņstieple. Vēlāk gan jāceļ sēta no dēļiem, lai nebūtu redzams, kas aiz tās notiek.
Un cik gadus tāds dēļu žogs stāvēs bez remonta?
Ja būs labs zāģmateriāls, ja dēļus noklās ar pernicu un nokrāsos, ja stabu galus, ko ieraks zemē pārklās ar piķi, tad nostāvēs bez remonta kādus piecus varbūt vairāk gadus.
Un pēc tam?
Pēc tam jāpielabo un jāpiekrāso, lai nesapūst.
Tas nozīmē, ka tev būs pastāvīgi jārūpējas par žogu. Bet taviem bērniem un mazbērniem tas sagādās vēl vairāk rūpju. Vai nebūtu labāk visu izdarīt tā, lai nesagādātu bērniem rūpes un neatstātu viņu skatienam pūstošas būves? Padomāsim kā radīt izturīgāku žogu. Kam būtu ilgāks mūžs, lai pēcteči pieminētu tevi ar pateicību. (..)

– Vladimir, vai nebūtu labāk daudzo stabu vietā iestādīt kokus?
– Kokus? Un pēc tam pie tiem piesist…
– Kāpēc tad piesist? Paskaties, kā aug koki mežā, to stumbri atrodas pusotra līdz divu metru attālumā cits no cita.
-Jā, tā ir, aug… bet starp tiem ir spraugas. Nekāds žogs nesanāk.
– Starp tiem var iestādīt necaurejamus krūmus. Tu paskaties uzmanīgi un iedomājies, cik brīnišķīgs žogs var izaugt. Katram tas būs nedaudz savādāks. Un ikviens priecēs acis. Un pēcteči ilgi atcerēsies brīnišķīgā žoga radītāju. Tas neprasīs laiku remontam un dos labumu. Tam nebūs tikai nožogojuma funkcija. Viens veidos žogu no rindā augošiem bērziņiem, cits no ozoliem. Kāds cits radošā iedvesmā izveidos žogu krāsainu – kā pasakā.
– Krāsainu?
– Iestādīs daudzkrāsainus kokus. Bērziņus, kļavas, ozolus un ciedrus. Vidū ievīs pīlādzi ar sarkani kvēlojošiem čemuriem, starp tiem iestādīs arī irbenāju. Atvēlēs vietu arī ievai un ceriņiem. Pirms tam viss jāpārdomā. Katram vajadzētu pavērot, kādu augstumu attiecīgie koki sasniedz, kā pavasarī zied, kā smaržo un kādus putnus pievilina. Tad tavs žogs dziedās, smaržos, tas nekad nenogurdinās tavu skatienu, jo katru dienu mainīs savu nokrāsu. Pavasarī priecēs ar maigi zaļajiem toņiem, bet rudenī iezaigosies košā krāsziedā.(..)

Dārzs:
– Lai varētu iztikt, ir jāstāda sakņu dārzs. Bet ar to ir krietna noņemšanās.
– Tici, Vladimir, arī sakņu dārzu var ierīkot tā, lai tas tevi īpaši neapgrūtina. Arī šajā ziņā jābūt vērīgam. Kā mežā viss aug starp zālēm, tā varētu augt arī dārzeņi, brīnišķīgi gurķi un tomāti. To garša būs daudz tīkamāka un tie nesīs daudz vairāk labuma organismam, ja zeme ap tiem nebūs atkailināta.
– Bet nezāles? Vai tad stādījumus neiznīcinās kaitēkļi un vaboles?
– Dabā vispār nav nekā nederīga, nav arī nevajadzīgu nezāļu. Nav vaboļu, kas cilvēkam kaitētu.
– Kā tad nav! Bet siseņi un Kolorādo vabole, kas uz lauka noēd kartupeļus?
– Jā, noēd un tādējādi parāda cilvēkiem, ka viņu nezināšana izjauc zemes patstāvību. Nonāk pretrunā ar Radītāja Dievišķajām iecerēm. Kā drīkst katru gadu vienā un tajā pašā vietā neatlaidīgi art un postīt zemi? Gluži kā nesadzijušu brūci skrāpēt, turklāt vēl pieprasot, lai no brūcēm izaugtu kas vērtīgs. Tam zemes gabalam, ko mēs zīmējam, Kolorādo vabole un siseņi nepieskarsies. Kad viss aug patiesā harmonijā, tad audzētājs saņem arī harmoniskus augļus.
– Bet tad jau galu galā iznāk tā, ka tevis izdomātajā zemes gabalā cilvēkam nevajag augsni mēslot, nevajag ar indēm cīnīties pret dažādiem kaitēkļiem, nevajag ravēt, jo tur viss pats no sevis aug! Ar ko tad lai cilvēks nodarbojas?
– Lai dzīvo paradīzē, kā to gribēja Dievs. Tas, kurš spēs radīt tādu paradīzi, saskarsies ar Dievišķo domu un kopā ar to radīs ko jaunu.

Māja:
– Vēl ir jāuzceļ laba māja. Lai tajā bez problēmām varētu dzīvot arī bērni un mazbērni. Ķieģeļu māja, divstāvu kotedža ar tualeti, vannu un ūdens sildītāju. Tagad to iespējams ierīkot jebkurā privātmājā. Biju izstādē un redzēju: tagad radīts daudz palīgierīču, lai nodrošinātu privātmājā visas ērtības. Varbūt tu atkal teiksi, ka šīs tehnokrātiskās pariktes nav jāizmanto?
– Tieši otrādi – vajag izmantot. Ja tev ir tāda iespēja, tad liec tam visam kalpot labam mērķim. Turklāt pārejai uz citiem paradumiem jābūt pakāpeniskai. Bet, lūk, taviem mazbērniem tevis uzceltā māja vairs nebūs vajadzīga. Viņi sapratīs, kad paaugsies. Viņiem būs vajadzīgs cits mājoklis. Tieši tādēļ nav vērts pārāk nopūlēties, lai uzceltu lielu un ļoti izturīgu māju.
– Anastasija, tu kārtējo reizi esi sagatavojusi kādu intrigu. Visu manis teikto noraidi, pat māju. Bet es uzskatu, ka mājai katrā ziņā jābūt labi un kārtīgi būvētai. Tu teici, ka projektu veidosim kopīgi, bet tagad iebilsti pret visu, ko es piedāvāju.
– Protams, kopīgi, Vladimir. Es taču neko nenoraidu, es tikai izsaku savus apsvērumus. Katrs pats izvēlēsies, kas atbilst viņa gaumei.
– Uzreiz varēji vairāk runāt par saviem apsvērumiem. Manuprāt, neviens nesapratīs, kāpēc māja mazbērniem nebūs vajadzīga.
– Mīlestību uz tevi un mūžīgu piemiņu saglabās cita viņu māja. Kad mazbērni paaugsies, viņi katrā ziņā sapratīs, kurš no visiem uz zemes esošajiem materiāliem viņiem ir vispatīkamākais, viņuprāt, visizturīgākais un noderīgākais mājai. Tev šobrīd nav tāda materiāla. Mazbērni uzcels māju no tiem kokiem, kurus iestādīja viņu vectētiņš un mīlēja viņu tēvs un māte. Šī māja viņus dziedinās, sargās no ļaunuma un iedvesmos uz gaišiem darbiem. Tajā dzīvos lielā mīlestības enerģija.
– Jā… Interesanti… Māja no materiāla, no kokiem, kurus audzēja vectēvs, tēvs un māte. Bet kāpēc tā sargās tajā dzīvojošos? Vai tā nav kāda mistika?
– Vladimir, kāpēc tu sauc par mistiku gaišo mīlestības enerģiju?
– Tāpēc, ka ne viss man ir saprotams. Es spriežu par mājas un zemes gabala projektu, bet tu pēkšņi sāc runāt par mīlestību.
– Kāpēc tad pēkšņi? Jau no paša sākuma viss ir jārada ar mīlestību.
– Arī žogs? Arī mežs ar mīlestību jāstāda?
– Protams. Cildenā mīlestības enerģija un visas tavas pasaules planētas palīdzēs tev dzīvot priekpilni, kā pienākas Dieva dēlam.
(4. grāmata 149.-159.lpp.)